Hjem


PRODUKTER


På internet side finder du forskellige produkter til rumslukning som f.eks. trykudligningsspjæld (overtrykspjæld), produkter til tavleslukning som EXXFIRE og Aerosol rumslukningsprodukter.


Et rumslukningsanlæg eller også kaldt et ARS-anlæg anvendes typisk til brandslukning i serverrum eller mindre lukkede teknsike rum, der er følsomme over for vand som f.eks. et tavlerum.


Et ARS-anlæg fungerer ved at frigive en gas i det rum som anlægget skal beskytte, når der opstår brand. Gassen kan f.eks. reducere iltprocenten i rummet og slukker på den måde branden. Det er typisk for et inert gas.


Der findes også gasser der fjerner varmen fra rummet eller som binder sig med ilt at branden ikke kan udvikle sig mere.


Produkter på denne side kan i de fleste tilfælde erstatte de almindelig anvedte inerte rumslukningsanlæg.


EXXFIRE på lukket IT skab

EXXFIREEXXFIRE slukning med koldt gas. 

Koldt gas kan anvendes til lukkede IT-skabe, eltavler og CNC maskiner.

Brandhæmmende produkterBrandhæmmende produtker er f.eks. trykudligningsspjæld, gennemføringer, brandspjæld, brandskærme m.m.

Brandhæmmende gennemføring
Af-X Fireblocker i teknisk lokale

Af-X Fireblocker


Af-X Fireblocker med Aerosol slukning.

Aerosol slukning kan anvendes f.eks. i motorrum til skip, bus og bil men også i de fleste rum der typisk beskyttes med inert gasslukningsanlæg.

KONTAKT


Dahlkamp Engineering Services

Tlf.: +31-(0)6-57 25 04 51

Email: info@dahlkamp-engineering.com
Copyright © 2017-2021 rumslukning.eu All Rights Reserved

Dahlkamp Engineering Services

Denne hjemmeside bruger cookies far at forbedre oplevelser for den besøgende.

Læs mere her
OK